MBAC Dunamis camp 2012

MBAC Dunamis camp 2012

ชออภัยมา  ณที่นี้ เนื่องด้วยความจำกัดเรื่องขนาดไฟล์ จึงต้องลดคุณภาพเสียงและภาพ

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD และ Audio CD พร้อมคำเทศนาของท่าน ศจ. สมศักดิ์ ชูสงฆ์

เชิญติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานคริสตจักร 

บรรยากาศนมัสการ ค่ายปี 2012

ชมภาพบรรยากาศ “Dunamis” Church Camp 2012 คลิกเลย

Worship 1

Preach 1

Worship 2

Preach 2

Worship 3

Preach 3

Worship 4

Preach 4

Preach 5

ACTIVITIES

การแสดง”สัมผัสฤทธิ์พระวิญญาณ” ปิดค่าย