เทศนาประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2015

สามารถ Download ไฟล์ PDF Power Point คำเทศนาได้ ที่ลิงค์ข้างล่างครับ

คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ผู้เทศนา         ศจ.เดชา  เจนพิริยประยูร                                        17  พฤษภาคม  2015

หัวข้อ            เกิดผลสวนกระแส

พระธรรม         ปฐมกาล 39:1-5

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2015

ผู้เทศนา          ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข                           10 พฤษภาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 26 เมษายน 2015

ผู้เทศนา          ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร                           26 เมษายน 2015

หัวข้อ          เตรียมสู่ค่าย-มหาพรฟาร์ม

พระธรรม        โยชูวา 5:13-6:5

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 19 เมษายน 2015

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล                           19 เมษายน 2015

หัวข้อ           ผู้สร้างสาวกที่เกิดผล”

พระธรรม       ยอห์น 21:15-22

อ่านเพิ่มเติม