ส่วนตะวันตก

                ศิษยาภิบาลส่วนตะวันตก : อ.เดชา เจนพิริยประยูร

กลุ่มแคร์ วัน เวลา สถานที่(บ้าน)  หัวหน้าแคร์
 IBS ศุกร์ 19.00 IBS คุณวรรณธมล (ปอ)
สุขุมวิท 4 พฤหัส 19.00 คุณบุญรัตน์ (กบ) คุณวรพรรณ (ดาว)
สุขุมวิท 31 ศุกร์ 19.00 คุณธิดา (ดา) คุณพัชราภา (โอ๋)
สุขุมวิท 34 พฤหัส 19.00 คุณอรวรรณ (ออ)  คุณภัทริดา(จ๋า)
พระราม 9 พฤหัส 19.00 พระราม 9 ซ.49 คุณณพธนัฐ (ดั๊ก)